REGLAMENT DE 3D COMUNITAT VALENCIANA, ACORDS COMISSIÓ 3D