1ª Tecnificació 2022 per a arqueres i arquers – Recurvo i Compost / 1ª Tecnificación 2022 para arqueros i aqueras – Recurvo y Compuesto