Llicències

Per a la pràctica del Tir amb Arc s’ha d’estar en possessió d’una llicència federativa la qual tramita el club al qual es pertany.

Actualment hi ha un sol tipus de llicència esportiva anomenada llicència única i es tramita per la plataforma de playoff, especialment habilitada per a aquest fi.

Respecte als preus per a aquest any 2020-2021 són els següents:

CLUBS (renovació) 200,00 €
CLUBS (llicència nova) 220,00 €
ARQUER@ -14 AÑOS 21,00 €
ARQUER@ + 14 AÑOS 52,00 €
JUTGE 40,00 €
TÈCNICS 40,00 €
ARQUER@ + JUTGE 0 TÈCNIC 88,10 €
ARQUER@ + JUTGE + TÈCNIC 124,20 €
JUTGE + TÈCNIC 76,10 €
DUPLICAT (sostracció, pèrdua…) 6,00 €
SEGUR CURSOS 10,00 €

Tota la documentació necessària serà remesa per correu postal a la FTACV, només a la següent adreça:

FEDERACIÓ TIR AMB ARC DE LA COMUNIDAT VALENCIANA

Carre Cine 14 bajo (trasera)

46018 València

No es recollirà documentació relacionada amb llicències en esdeveniments esportius o per un canal diferent a l’indicat anteriorment.

Es pot avançar la documentació per correu electrònic a licencias@ftacv.org no eximint de la seua remissió per correu postal ja que la no presentació de tota la documentació original requerida, la documentació incompleta o amb errors, produirà la no tramitació de la llicència sol·licitada fins a l’esmena del defecte de la tramitació.

Seguint la línia d’aquests anys arrere, després de la consolidació de la plataforma seguim amb la supressió de l’enviament d’uns certs documents impresos:

Ja no és necessari confeccionar ni enviar:

  • El formulari d’autoliquidació.
  • El formulari renovació de club, d’arquers, tècnics i jutges.

Per tant per a aquest any 2020 només serà necessari enviar la següent documentació per a la tramitació de llicències noves ja siguen d’esportista, tècnics o clubs:

FORMULARIS PER A ESPORTITES

FORMULARIS PER A CLUBS

GUIA PER A LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIA

Seguint les normes de transparència que regeixen el bon govern d’aquesta Federació, es posa a la disposició de tots els federats tota la documentació sobre les assegurances de responsabilitat civil i metge del qual gaudeixen per mitjà de la llicència federativa corresponent.