Política de privacitat

La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari estiga obligat a facilitar cap informació. En el cas que l’usuari facilite alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractats de manera lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (*RGPD) i altra normativa aplicable.

En compliment del que es disposa en l’article 13 del *RGPD t’informem del següent:

Responsable

Federació Valenciana de Tir amb Arc (d’ara en avant, *FTACV)

Carrer cinema 14, sota – posterior. 46018 València.

Telèfon de contacte: +34 616 023 929

Què fem amb les teues dades?

– Apartat “Formulari de Contacte”
Recollirem dades amb la finalitat de gestionar el centre de suport de *FTACV i el contacte amb l’usuari via mail o telèfon a fi de poder atendre la seua petició.
El consentiment ací prestat pel Titular per a comunicació de dades a tercers té caràcter revocable en tot moment, sense efectes retroactius.

Destinataris

*FTACV assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedits per a cap altre ús sense mediar consentiment previ i exprés dels nostres usuaris. Només li demanarem aquelles dades necessàries per a la prestació del servei requerit i únicament seran emprats per a aquest fi.

Drets dels interessats

L’interessat té els següents drets:

Podrà sol·licitar informació sobre les dades de caràcter personal emmagatzemats que el concernisquen (accés).
Podrà sol·licitar que es corregisca la inexactitud de les seues dades personals. (rectificació).
Podrà sol·licitar l’eliminació o limitació del tractament de les seues dades personals i (supressió i limitació).
També podrà sol·licitar que se li posen a disposició les seues dades personals en un format estructurat, corrent i de lectura mecànica.(portabilitat)

Per a això haurà de dirigir-se per escrit adjuntant una còpia del DNI o document que li identifique, a l’adreça Carrer cinema 14, sota – posterior. 46018 València o també a través del nostre formulari o al correu electrònic info@ftacv.org.

L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades). No obstant això, qualsevol qüestió relacionada amb les dades li convidem a contactar amb nosaltres per a solucionar-la.

Delegat de protecció de dades

Per a qualsevol qüestió relacionada amb les seues dades personals pot contactar amb ell a través de l’adreça info@ftacv.org

Qualitat de les dades

Els usuaris hauran de garantir la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades de caràcter personal que els hagen sigut recollits.

Protecció dels menors

No recollim dades personals de menors. És responsabilitat del pare/mare/tutor legal vetlar per per a la privacitat dels menors, fent tot el possible per a assegurar que han autoritzat la recollida i l’ús de les dades personals del menor.

Xarxes Socials

A través de la nostra pàgina web pot accedir a les xarxes socials Facebook o Twitter d’accés obert a tots els usuaris. Es tracta de llocs web on l’usuari pot registrara i seguir-nos gratuïtament. En aquestes xarxes socials els usuaris podran conéixer de les nostres activitats, opinions, accedir a les fotos i vídeos. Els usuaris d’aquestes xarxes socials han de ser conscients que aquest lloc és independent de la web www.ftacv.org i està obert, és a dir, és visible per a tots els seus usuaris, i les polítiques de privacitat a aplicar a aquests continguts són les fixades per Facebook, Twitter o *Youtube. *FTACV no és titular de les xarxes socials.