1418 – RECOMPENSES MÈRITS ESPORTIUS

La Federació de Tir amb Arc de la Comunitat Valenciana, vol recompensar els mèrits esportius aconseguits pels arquers adscrits a la FTACV, mitjançant la creació de les Recompenses Esportives FTACV.
Per a açò, es modificarà el Reglament FTACV per a incloure com a Títol 21, tot el relatiu al reconeixement dels mèrits esportius mitjançant aquestes noves recompenses.
L’entrada en vigor de la present normativa, serà amb caràcter retroactiu, des de la celebració del passat Campionat de la Comunitat Valenciana d’Aire Lliure, celebrat a Natzaret, el passat dia 10 de juny de 2018.
Tant per al Campionat de la Comunitat Valenciana d’Aire Lliure com per al de 3D, el termini de 15 dies per a poder demanar recompenses començarà l’endemà de la publicació de la present circular.

El president de la FTACV.

Circular 1418

Comments are closed.