PRUEBAS DE ACCESO TITULACIONES DEPORTIVAS / PROVES D’ACCÉS TITULACIONS ESPORTIVES

Us informem de la publicació en el DOGV d’una resolució convocant proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional.

La seua obtenció permet accedir als cursos d’entrenador esportiu de Període Transitori o als ensenyaments de règim especial.

Més informació: https://bit.ly/3c5FYOA

________________________________________________________________________________________________

Os informamos de la publicación en el DOGV de una resolución convocando pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional.

Su obtención permite acceder a los cursos de entrenador deportivo de Periodo Transitorio o a las enseñanzas de régimen especial.

Más información: https://bit.ly/2z8pKFH

ESCOLA DE L’ESPORT DE LA GENERALITAT
Servici d’Esport d’Elit i Formació Esportiva
Avinguda de Campanar, 32 (46015 – València)
Tel: 961.970.653 / 961.970.672
E-mail: escola_esport_dgd@gva.es

BOE

Comments are closed.