AJORNAMENT ACTIVITAT ESPORTIVA

Bon dia,

La Federació de Tir amb Arc de la Comunitat Valenciana, a causa de la situació de contagi del COVID-19 davant el risc que comporta l’aglomeració de persones, esperant que aquesta situació remeta el més prompte possible i seguint les directrius i recomanacions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i el “Ministerio de Cultura y Desporte”, ha decidit ajornar les competicions, classificatori, tecnificacions i activitats de la Federació fins que les autoritats Sanitàries i Esportives notifiquen que les condicions són les propícies per a reprendre les activitats.

Les activitats ajornades queden a l’espera de poder-se realitzar en futures dates, no sabem quan, s’establiran segons se succeïsquen els esdeveniments, totes aquelles que ja s’han realitzat inscripcions queden en espera de poder realitzar-les el més prompte possible, en cas de no poder fer-se per qualsevol motiu es realitzarà la devolució de les inscripcions.

Esperem que aquesta situació remeta com més prompte millor sobretot per la salut de les persones i poder reprendre la vida quotidiana de tots sense haver de lamentar situacions desagradables.

El President.

___________________________________________________________________

APLAZAMIENTO ACTIVIDAD DEPORTIVA

Buenos días,

La Federación de Tiro con Arco de la Comunidad Valenciana, debido a la situación de contagio del COVID-19 ante el riesgo que conlleva la aglomeración de personas, esperando que esta situación remita lo antes posible y siguiendo las directrices y recomendaciones de la “Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública” y el Ministerio de Cultura y Deporte, ha decidido aplazar las competiciones, clasificatorio, tecnificaciones y actividades de la Federación hasta que las autoridades Sanitarias y Deportivas notifiquen que las condiciones son las propicias para reanudar las actividades.

Las actividades aplazadas quedan a la espera de poderse realizar en futuras fechas, no sabemos cuándo, se establecerán según se sucedan los acontecimientos, todas aquellas que ya se han realizado inscripciones quedan en espera de poder realizarlas lo antes posible, en caso de no poder hacerse por cualquier motivo se realizará la devolución de las inscripciones.

Esperemos que esta situación remita cuanto antes sobre todo por la salud de las personas y poder reanudar la vida cotidiana de todos sin tener que lamentar situaciones desagradables.

El Presidente.

Comments are closed.