Normatives

Seguint els acords presos en junta de clubs i junta directiva, s’unifica tota la reglamentació en un únic document que passarem a denominar reglament de FTACV.
Sent aprovat amb dinou vots a favor i un en contra, s’estableix que aquest reglament entre en vigor a data d’avui (17/6/2017), derogant-se doncs totes les circulars afectades per aquest nou reglament.

Reglament de Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana publicat a data 19 de gener de 2018.

Estatuts de la FTACV

Cuadre de distancies