Assegurança

Seguint les normes de transparència que regeixen el bon govern d’aquesta Federació, es posa a la disposició de tots els federats tota la documentació sobre les assegurances de responsabilitat civil i metge del qual gaudeixen per mitjà de la llicència federativa corresponent.